cánh hồng têrêsa 2021

Gửi ý nguyện

    Tu Đoàn Thiên Phúc sẽ đọc các ý nguyện nhận được từ quý vị trong đêm cầu nguyện “Những Cánh Hồng Tê-rê-xa” được diễn ra vào lúc 18g00 ngày thứ bảy 25/09/2021.

    Mọi ý nguyện, xin vui lòng đăng ký ở form kế bên hoặc gởi về địa chỉ điện thư : [email protected]

    Đêm cầu nguyện sẽ được trực tiếp trên Fanpage chính thức của Tu Đoàn tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tudoanthienphuc.org

    Kết nối với chúng tôi :                        
    error: © Tu Đoàn Thiên Phúc