Tin Tức - Sự Kiện Diễn Ra

Tu Đoàn Thiên Phúc sẽ đọc các ý nguyện nhận được từ quý vị trong…

Trong suốt thời gian Mùa chay vừa qua, các tín hữu đã thực hành sự…

Sáng Chúa Nhật 22/11/2020, gần 50 bạn sinh viên thuộc hai Nhà sinh viên Thiên…

Linh Đạo - Đời Sống Tu Đoàn

« Làm chứng nhân cho Đức Ki-tô là “làm nhân chứng về sự phục sinh…

« Thiên Chúa biết hết mọi sự. Nhất là Người biết sau khi xưng tội,…

« Khi bị cám dỗ ngã lòng, tôi chỉ còn một phương cách duy nhất…

Tám người xin cho người thân khỏi bệnh Co-vid. Hai mươi sáu gia đình xin…

Cha Thánh Giu-se

Quan thầy của Tu đoàn ; Đấng bảo trợ Nhánh Giáo Dân

Ngài là một người cha âm thầm, luôn thể hiện hình ảnh của Cha trên trời. Cha Thánh còn là mẫu mực của sự vâng phục, qua Ngài, các thành viên của Tu Đoàn cảm nghiệm một cách sâu sắc Tình Phụ tử của Thiên Chúa. Thánh cả là người công chính, là đấng trợ giúp các thành viên Tu Đoàn trong việc thực hành các nhân đức. Toàn thể Tu Đoàn trao phó nơi Ngài lòng khao khát sống công chính, tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, theo sự uốn nắn của Chúa Thánh thần.
Thánh Sê-ra-phim Sa-rô-vơ (Seraphim Sarov)

Mẫu gương đời sống Thánh hiến

Đối với cha Sê-ra-phim, cầu nguyện là để cho Chúa Thánh Thần chiếm đoạt, sao cho toàn thể con người chúng ta được biến đổi bởi ánh sáng của mầu nhiệm Chúa biến hình trên núi Ta-bo. Đó chính là đích điểm của đời sống Ki-tô hữu. Thánh nhân là một mẫu gương tuyệt vời cho đời sống cầu nguyện, đặc biệt là sự kết hiệp liên lỉ với Chúa qua lời nguyện tắt. Ngài còn là Thánh bảo trợ cho ơn gọi đời sống Thánh hiến trong Tu Đoàn.

Với tinh thần trên, cầu nguyện không phải là tuân thủ những quy tắc hay luật lệ theo kiểu người đầy tớ vâng phục chủ mình nhưng là tâm tình của những người con đối với Cha trên trời. Cầu nguyện là sự kết hợp mật thiết với Chúa, hầu trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Ngài và là khí cụ của lòng bác ái đối với tha nhân.
Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su

Trong lòng Giáo hội, Mẹ của tôi, tôi sẽ là tình yêu

Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su là gương mẫu của con đường nhỏ, con đường ấu thơ, con đường tình yêu. Tinh thần của chị là bản tóm lược của Lời Chúa :

"Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 18, 3).

Dành cho mỗi thế hệ, chị thánh muốn nói về sự vô biên của tình yêu Chúa, và qua các thánh của Ngài, Thiên Chúa đích thân đến tìm kiếm những đứa con bệnh tật và lạc lối, để họ mở lòng ra với lòng thương xót của Ngài.

Tu Đoàn Thiên Phúc chọn thánh Tê-rê-xa làm chị thiêng liêng, là người hướng dẫn trên con đường nên thánh của mỗi thành viên, và cũng là mẫu gương của sự chọn lựa ưu tiên dành cho những người yếu thế nhất trong thế giới hôm nay.
Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê (Jean-Marie Vianney)

Quan thầy các linh mục, Mẫu gương về sự nghèo khó

Lòng đạo đức nhiệt thành cứu vớt các linh hồn của Thánh nhân khơi dậy trong lòng các thành viên Tu Đoàn sự khao khát sống hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn. Đời sống thanh bần của thánh nhân được thể hiện cụ thể qua mọi khía cạnh, từ vật chất đến tinh thần. Mỗi thành viên Tu Đoàn được mời gọi sống theo gương nghèo khó trọn vẹn của Thánh nhân. Đời sống nghèo khó ấy vừa là dấu chỉ, vừa là khí cụ phản chiếu tình yêu của Chúa Giê-su, Đấng Cứu độ trần gian.

“Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào : Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cr. 8, 9).

Đây cũng là nội dung của Bài giảng trên núi : “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5, 3).