Điều kiện dành cho Nhánh Nam đời sống thánh hiến (Linh mục và Tu huynh) và Nhánh Nữ đời sống thánh hiến. Riêng Nhánh Giáo Dân xin liên hệ trực tiếp với cha Phụ trách Tu đoàn để biết rõ.

I. Học vấn và chuyên môn

  1. Đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng : dưới 28 tuổi.
  2. Đã tốt nghiệp PTTH, chưa có bằng đại học, cao đẳng : dưới 25 tuổi (với điều kiện điểm trung bình ba năm trung học các môn Văn, Ngoại Ngữ, Toán trên 7 điểm).
  3. Không đủ các điều kiện trên, ban tuyển sinh sẽ xét riêng từng trường hợp.

II. Ý hướng ngay lành 

  1. Có ý hướng ngay lành và không bị cản trở sống đời thánh hiến theo Giáo luật hiện hành.
  2. Có giấy giới thiệu của cha chính xứ.

III. Sức khỏe

  1. Không mắc các bệnh mãn tính.
  2. Quân bình về tâm lý.

IV. Liên lạc

Địa chỉ Tu Đoàn : 58, Đường 31, Tân Thành, Tân Thông Hội, Củ Chi, Tp. HCM.

Hộp điện thư : [email protected]

Số điện thoại : 0363 086 635

Phụ Trách Tu Đoàn Thiên Phúc Việt Nam

Lm. Phao-lô Đa-minh Đoàn Đức Hạnh