Đặc sủng của Tu Đoàn Thiên Phúc (TĐTP) là :

  1. TÁI HIỆN KINH NGHIỆM BIẾN CỐ NGŨ TUẦN.
  2. TÌM KIẾM GIÁ TRỊ NƯỚC THIÊN CHÚA NGAY TRONG CÁC THỰC TẠI TRẦN THẾ.

Xuất phát từ đặc sủng sáng lập nêu trên, TĐTP chú trọng đến hai điểm : đời sống trong Chúa Thánh thần ; thực hành sự hiệp thông giữa các bậc sống trong Giáo Hội.

Sự hiệp thông giữa các bậc sống trong Giáo Hội được xây dựng trên nền tảng Ba Ngôi Thiên Chúa. Cụ thể trong đời sống, TĐTP là nơi để các ơn gọi khác nhau được thăng tiến, trong sự tương hỗ giữa các thành viên.

Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sự Hiệp Thông giữa các tín hữu, Tu Đoàn sẵn sàng phục vụ con người nơi mình hiện diện, đặc biệt quan tâm giúp đỡ những người dễ bị thương tổn nhất.

Nơi thể hiện đặc sủng trên là Trung Tâm Tu Đoàn (TTTĐ), bao gồm Khu Nam Đời Sống Thánh Hiến, Khu Nữ Đời Sống Thánh Hiến, Khu dành cho các sinh hoạt của Giáo Dân (thường thì giáo dân có nơi ở riêng, nhưng sinh hoạt tại TTTĐ theo thỏa thuận với các vị hữu trách). Mỗi Nhánh có Phụ trách và Hội đồng riêng, với Nội quy và cơ cấu đào tạo được thiết lập theo giáo luật. Cả ba Nhánh tạo thành một Tu Đoàn duy nhất, được điều phối bởi một Vị phụ trách gọi là Điều phối Trung tâm Tu Đoàn (ĐPTT). ĐPTT đại diện cho Tu Đoàn trước mặt Giáo Quyền và Chính Quyền. Nơi chốn và lịch sinh hoạt của Tu Đoàn được thiết lập một cách khôn ngoan, sao cho đảm bảo được cả sự hiệp thông và sự thăng tiến các thành viên của mỗi nhánh.

(x. Quy chế số 5 và số 7)