Trang chủ » Suy niệm tối thứ năm – ngày thứ sáu tuần I Mùa Vọng B năm 2023

Suy niệm tối thứ năm – ngày thứ sáu tuần I Mùa Vọng B năm 2023

by webadmin
cử hành tiểu tam nhật thánh

« Thân xác được rửa để linh hồn được thanh tẩy. Thân xác được xức dầu để linh hồn được hiến thánh. Thân xác được ghi dấu để linh hồn được trang bị. Thân xác được đặt tay để linh hồn được Thánh Thần chiếu sáng. Thân xác được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Đức Ki-tô để linh hồn được no đầy. » (Ter-tu-li-a-nô, Về sự phục sinh của thân xác, số 8)

Bài Viết Liên Quan

Sự kiện

Bài viết mới

error: tudoanthienphuc.org