Trang chủ » Suy niệm tối thứ năm – ngày thứ sáu tuần III Mùa Vọng B năm 2023

Suy niệm tối thứ năm – ngày thứ sáu tuần III Mùa Vọng B năm 2023

by webadmin
cử hành tiểu tam nhật thánh

« Thiên Chúa muốn kết ước với linh hồn trong đức tin, linh hồn nào muốn cử hành Hôn Lễ Thiên Đàng ấy phải bước đi trong đức tin tinh tuyền, đó là phương thế duy nhất thích hợp cho sự kết hợp tình yêu. » (Thánh Pi-ô Năm Dấu)

Bài Viết Liên Quan

Sự kiện

Bài viết mới

error: tudoanthienphuc.org