CÁC MỐI PHÚC THẬT :

1. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

2. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp.

3. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

4. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.

5. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

6. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

7. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

8. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

9. Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

(Mt 5, 3-12)

Thiên Phúc có nghĩa là Phúc Thật, Phúc bởi Trời. Đây là tâm điểm của Bài Giảng Trên Núi, nhắc lại ơn gọi của nhân loại là đi tìm Hạnh Phúc (x. GLHTCG số 1697).

Các mối Phúc Thật cho thấy, mục đích của đời sống con người là sự chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa. Theo ý nghĩa này, Thiên Phúc là Cửa Trời, là lối vào Nước Trời, là sự kiện toàn đối với Lời Hứa mà Chúa dành cho Dân được tuyển chọn từ thời Tổ phụ Áp-ra-ham, rồi mở rộng ra cho các Dân Nước qua niềm tin vào Đức Ki-tô (x. GLHTCG số 1716).

Các Mối Phúc Thật thể hiện khuôn mặt của Đức Ki-tô (x. GLHTCG số 1717), vì chỉ có Ngài mới sống trọn vẹn các Mối Phúc ấy. Ngài là Sư Tử Chi Tộc Giu-đa và là Con Chiên Hiến Tế. Qua sự Phục sinh, Ngài dẫn chúng ta vào vinh quang của Chúa Cha. Chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Ki-tô, Ngài vừa là sức mạnh vừa là sự yếu mềm, vừa là Thiên Chúa Toàn Năng vừa là Thiên Chúa khiêm nhu, vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật, vừa là sự sống tràn đầy vừa là sự tự hạ mình, như Ngài đã tỏ ra cho các tông đồ thấy trên Núi Ta-bo và trên Núi Phúc.

Vậy, tên gọi Thiên Phúc mang một ý nghĩa hết sức thâm sâu, mời gọi mọi người sống trong Đức Ki-tô. Vì qua Ngài, Chúa Cha đã tuyển chọn con người từ thuở đời đời, để chúng ta trở thành những người con được Ngài đón nhận.