Con Chiên hiến tế và Sư Tử chi tộc Giu-đa

Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi : « Ðừng khóc nữa ! Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, chồi non của Ða-vít đã chiến thắng, người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. »

Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết ; chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. Con Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Ðấng ngự trên ngai.

(Kh 5, 5b-7)

Ý nghĩa của Con Chiên hiến tế và Sư Tử chi tộc Giu-đa

Chiêm ngưỡng hai khuôn mặt của Chúa Giê-su : Sư Tử và Chiên ; sức mạnh và sự yếu mềm ; Thiên Chúa, Đấng mạnh mẽ, toàn năng và là Em bé nằm trong máng cỏ ; Sự sống tràn đầy và sự tự hạ ; Sự chết chiến thắng tử thần và cửa mở hướng vào sự sống vĩnh cửu.

Thánh Ca-ta-ri-na Xi-e-na nói về Con Chiên không tì ố, rất mực khiêm tốn và hiền lành và Con Sư Tử có khả năng gầm vang trong lòng Hội Thánh, để làm hồi sinh những đứa con đã chết.