• Hai mươi gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an.
 • Mười sáu gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Mười lăm gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Bảy người xin bán được đất.
 • Năm gia đình xin cho có con.
 • Bốn người xin ơn bình an cho thai phụ, thai nhi.
 • Mười hai người xin cho công ăn việc làm được thuận lợi.
 • Xin ơn thánh hóa gia đình.
 • Xin ơn trung thành trong ơn gọi.
 • Xin đi đường được bình an.
 • 1 người tạ ơn Chúa vì sinh con được bình an.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè, thuốc lá.
 • Xin ơn bình an cho người thân đang làm việc xa quê.
 • Xin cho giấy tờ xây nhà được thuận lợi.
 • Xin trả được nợ.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : Phê-rô, 2Tê-rê-xa, An-na, 2Ma-ri-a, 3Giu-se, Đa-minh, An-tôn, các linh hồn thai nhi, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc