• Xin cho đại dịch Co-Vid sớm chấm dứt.
 • Xin ơn bình an cho các y-bác sĩ, các thiện nguyện viên đang phục vụ tại các vùng dịch.
 • Xin ơn bình an cho các gia đình trẻ.
 • Mười hai gia đình xin cho vợ chồng yêu thương nhau.
 • Ba mươi hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Xin cầu nguyện cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân.
 • Năm bạn trẻ xin tìm được hướng đi đúng đắn trong tương lai.
 • Chín người xin ơn bình an cho người thân đang làm ăn ở xa.
 • Bốn người xin khỏi bệnh ung thư.
 • Xin cho người thân được khỏi Co-Vid.
 • Năm gia đình xin cho con cái biết vâng lời cha mẹ.
 • Mười gia đình xin cho có con.
 • Xin cho người thân được ơn hoán cải.
 • Mười bảy gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Mười hai người xin cho công việc làm ăn được thuận lợi.
 • Một người xin được về quê bình an.
 • Ba người xin bán được đất để lo việc gia đình.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn mới qua đời : Giu-se, Ma-ri-a, và các linh hồn mới qua đời vì bệnh dịch Co-Vid.
 • Xin cầu nguyện cho các linh hồn : 2Ma-ri-a, An-tôn, Đa-minh, Tô-ma, Phan-xi-cô, và các linh hồn tiên nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc