• Mười gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Hai mươi gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Chín gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Năm người xin bán được đất.
 • Năm gia đình xin cho có con.
 • Bốn gia đình xin trả hết nợ.
 • Ba người xin ơn bình an cho thai phụ, thai nhi.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè, thuốc lá.
 • Xin cho công ăn việc làm được thuận lợi.
 • Xin cho đêm cầu nguyện những cánh Hồng Tê-rê-xa được bình an, sốt sắng, tốt đẹp.
 • Xin cho ca mổ được mọi sự bình an.
 • Xin cho việc học được thuận lợi.
 • Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ.
 • Xin ơn trung thành với ơn gọi.
 • Xin cầu nguyện cho những người thân đi làm ăn xa quê.
 • Xin ơn bình an cho những người trong vùng bão lũ.
 • Xin cho đêm nguyện những cánh hồn Tê-rê-xa được diễn ra tốt đẹp.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : Ma-ri-a, 2Phê-rô, An-na, Claudine, 2Đa-minh, An-tôn linh hồn thai nhi, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc