• Hai mươi hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Năm gia đình xin cho có con.
 • Bảy gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe
 • Ba người xin làm giấy tờ thuận lợi.
 • Mười lăm gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Bốn người xin bán được đất.
 • Xin cho công ăn việc làm được ổn định.
 • Xin ơn bình an cho người thân đang đi làm xa quê.
 • Xin cho chuyến bay về Việt Nam được bình an.
 • Mười hai gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè.
 • Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : 2Ma-ri-a, 3Phê-rô, Ma-ri-a, Đa-minh, An-tôn, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc