• Mười lăm gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Bốn người xin bán được đất.
 • Bảy gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe.
 • Sáu gia đình xin cho có con.
 • Tám gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Hai mươi sáu gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Xin cho công ăn việc làm được ổn định.
 • Xin ơn đức tin cho gia đình.
 • Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ.
 • Xin cho việc thi cử đạt kết quả tốt.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè.
 • Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : Phao-lô, Gio-an, Tê-rê-xa, Đa-minh, An-tôn, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc