• Hai mươi hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Một người xin tạ ơn Chúa vì đã được giấy tờ du học.
 • Năm người xin bán được đất.
 • Năm gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe.
 • Bảy gia đình xin cho có con.
 • Mười tám gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Hai mươi ba gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Một người xin vượt qua những khó khăn thử thách hiện tại.
 • Xin được đoàn tụ với gia đình.
 • Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ.
 • Xin cho việc thi cử đạt kết quả tốt.
 • Xin ơn hiệp nhất trong gia tộc.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè.
 • Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : 5Phê-rô, 5Giu-se, 4An-na, I-nê, An-na Ma-ri-a, 7Ma-ri-a, Lu-ci-a, 3Phao-lô, Gio-an, 3Đa-minh, An-tôn, 5Giu-se, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc