• Mười gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Một người xin cho việc làm giấy tờ xuất khẩu lao động được thuận lợi.
 • Ba người xin bán được đất.
 • Ba gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe.
 • Năm bạn trẻ xin cho việc học được tốt đẹp.
 • Năm gia đình xin cho có con.
 • Mười bốn gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Mười sáu gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Xin ơn bình an cho người thân đang làm ăn xa quê.
 • Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ.
 • Xin ơn bình an cho một người sắp ra tòa.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè.
 • Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : Vinh-sơn (lễ giỗ), Giu-se (lễ giỗ), 3Phê-rô, 5Giu-se, 5An-na, I-nê, An-na Ma-ri-a, 5Ma-ri-a, Lu-ci-a, 3Phao-lô, Gio-an, An-rê, Đa-minh, An-tôn, Phao-lô, Giu-se, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc