• Mười tám gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Mười bốn gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Mười gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Năm người xin bán được đất để lo việc gia đình.
 • Xin ơn bình an cho người thân đang làm ăn xa quê.
 • Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè.
 • Năm bạn trẻ xin cho việc học được tốt đẹp.
 • Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ.
 • Năm gia đình xin cho có con.
 • Xin ơn hiệp nhất trong gia tộc.
 • Một gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : 3Phê-rô, 5Giu-se, 3An-na, I-nê, An-na Ma-ri-a, 5Ma-ri-a, Lu-ci-a, 3Phao-lô, Gio-an, An-rê, Đa-minh, An-tôn, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc