• Hai mươi gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an.
 • Mười gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Tám gia đình xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Ba gia đình xin cho có con.
 • Năm gia đình xin cho việc làm ổn định.
 • Xin ơn bình an cho người thân đang làm ăn xa quê.
 • Xin ơn hòa giải và hiệp nhất trong gia đình.
 • Ba người xin bán được đất để lo việc gia đình.
 • Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè.
 • Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : Đa-minh, Tê-rê-xa, Ma-ri-a, An-tôn, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc