• Hai mươi ba gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an.
 • Tạ ơn Chúa vì người thân đã trở về Việt Nam.
 • Xin ơn trung thành trong ơn gọi.
 • Xin ơn phân định cho các bạn trẻ.
 • Xin ơn thánh hóa gia đình.
 • Xin cho giấy tờ xây nhà được thuận lợi.
 • Hai mươi tám gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Hai mươi gia đình xin ơn hoán cải trong đời sống đức tin.
 • Sáu người xin bán được đất.
 • Bảy gia đình xin cho có con.
 • Mười tám người xin cho công ăn việc làm được thuận lợi.
 • Mười hai gia đình xin được hòa thuận và bình an.
 • Xin cầu nguyện cho linh hồn : 5Ma-ri-a, 2Phao-lô, Đa-minh, An-tôn, các linh hồn thai nhi, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.

© 2020 Bản quyền thuộc về Tu Đoàn Thiên Phúc

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc