Trang chủ » Ý cầu nguyện tối thứ năm 30/11/2023

Ý cầu nguyện tối thứ năm 30/11/2023

by webadmin
 • Ba mươi chín gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an.
 • Xin ơn bình an, hòa thuận trong gia đình.
 • Xin ơn phân định cho các bạn trẻ.
 • Xin ơn trung thành trong ơn gọi và sứ vụ.
 • Xin cho giấy tờ xây nhà được thuận lợi.
 • Xin ơn bình an cho người thân đang làm việc xa quê.
 • Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy.
 • Xin cho các dự án được thành công.
 • Hai người xin cho giấy tờ du học được thuận lợi.
 • Xin đi đường được bình an.
 • Mười bảy gia đình xin trả hết nợ.
 • Ba mươi tám người xin cho công ăn việc làm được thuận lợi.
 • Hai mươi bốn gia đình xin ơn chữa lành cho người thân.
 • Mười người xin bán được nhà đất.
 • Mười hai gia đình xin cho có con.
 • Ba mươi sáu người xin ơn hoán cải cho người thân.
 • Xin cầu nguyện cho các linh hồn : Mi-ca-e, Mát-thêu, Gio-an, Ma-ri-a Ma-đa-na, 2Tê-rê-xa, Phan-xi-cô Xa-vi-ê, Mát-ta (lễ giỗ), 3An-na, Gio-an Bao-ti-xi-ta, Phê-rô, Đa-minh, An-tôn, 2Phao-lô, 6Ma-ri-a, Giu-se, các linh hồn thai nhi, các linh hồn thân nhân và ân nhân.
 • Xin cầu nguyện cho các ân nhân bạn hữu xa gần.

 

Để gửi các ý nguyện cầu, quý vị vui lòng nhấn vào Gửi ý nguyện

Bài Viết Liên Quan

Sự kiện

Bài viết mới

error: tudoanthienphuc.org