Sứ vụ của Tu Đoàn Thiên Phúc

– Tiếp đón trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

– Tiếp đón khách hành hương, tĩnh tâm

– Tiếp đón học sinh, sinh viên nghèo

– Tông đồ giới trẻ

– Truyền giáo vùng biên

– Phục vụ theo nhu cầu giáo phận