1. Các cháu đang được tiếp đón trong Cơ Sở

Các cháu mồ côi hoặc thiểu năng. Tu Đoàn sẽ tiếp đón các cháu từ ba tuổi và nuôi dạy cho đến hết đại học, hoặc học nghề. Sau đó các cháu còn được đồng hành để hòa nhập xã hội. Khi rời khỏi đại gia đình Thiên Phúc, các cháu vẫn có thể trở lại vào những dịp lớn trong năm và coi đây là gia đình của mình.

Nhờ Tu Đoàn có các cha, các thầy, các xơ và các anh chị em giáo dân, nên các cháu dù nam hay nữ đều được sống trong một môi trường quân bình để thành nhân, thành tài.

 

2. Môi trường học, tập phục vụ người yếu thế

Cơ sở được xây dựng một cách chuyên nghiệp, phối hợp hài hòa giữa các yếu tố cổ và tân, nền tảng và năng động, thuận lợi cho các bạn trẻ, đặc biệt các sinh viên trong các trường đại học, nhất là trong vùng Đông Nam Bộ, đến học, tập phục vụ, qua thực tế tiếp đón con người tại Cơ sở.

Với kinh nghiệm tích lũy được từ hai mươi sáu năm qua, Tu Đoàn sẵn sàng đồng hành, tư vấn cho các gia đình có con em trong hoàn cảnh nêu trên, về phương cách nuôi dạy con cháu của mình.