Ngày 29 tháng 08 năm 2020, ba anh em Phê-rô Trần Bá Lễ, Đô-mi-ni-cô Nguyễn Tấn Tài, An-tôn Phạm Long Huy đã kết thúc năm Tập viện theo giáo luật và tuyên khấn lần đầu theo luật sống của Tu Đoàn Thiên Phúc.

Vì tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nên chỉ có ông bà, cha mẹ và anh chị em ruột của các khấn sinh hiện diện.

Xin Quý ân nhân, thân nhân hiệp lời tạ ơn và cầu nguyện cho các Tân khấn sinh.

Ban truyền thông Tu Đoàn Thiên Phúc

 

Một số hình ảnh trong Thánh Lễ

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc