«Nếu bạn không có được niềm an ủi nơi trần thế, thì tại sao bạn lại không tìm kiếm niềm an ủi nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu ? Yêu mến Người là niềm vui chân thật nhất.» (Thánh Rô-sa Phi-lip-pine Du-ches-ne)

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc