« Khi ta thấy một ông vua cao sang trở nên sâu bọ đất vì lòng thương côn trùng thì chuyện đã là lạ thường lắm. Huống chi là thấy Thiên Chúa mặc lấy tính loài người hèn hạ vì lòng yêu thương ta thì thật là lạ lùng biết bao. Chúa tể trời đất mà lại trở nên loài có xác như ta.» (Thánh An-phong-xô)

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc