« Vâng, Thánh Nhan Đức Giê-su sáng ngời ! Nhưng, nếu giữa chúng thương tích với nước mắt mà Người còn đẹp như thế, thì khi ở trên trời, chúng ta sẽ thấy Người đẹp biết bao ? Ôi ! trên trời ! … trên trời ! » (Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, thư 95)

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc