« Làm cách nào chúng ta có thể biến thân xác chúng ta trở thành bánh thánh ? Ánh mắt của anh em không nhìn sự xấu xa và thế là anh em đã hiến dâng một lễ hy sinh ; lưỡi anh em không nói những lời bất xứng và thế là anh em đã thực hiện một lễ hiến dâng ; tay anh em không phạm tội và thế là anh em đã cung hiến một lễ toàn thiêu. » (Thánh Gio-an Kim Khẩu)

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc