« Nếu là người tôn thờ Thánh Thể đúng nghĩa, thì chúng ta sẽ dò tìm được trái tim của Chúa Giê-su bằng ngón tay mình…Chúa Giê-su vẫn đang sống với những ai trung thành đến cùng với Ngài và Ngài sẽ chọc thủng mọi bức màn bí ẩn. Nếu chăm chú sốt mến hơn vào tôn thờ Thánh Thể, chúng ta sẽ trở nên bạn tâm giao của Chúa. » (Thánh Eymard, Mái nhà của Bí Tích Thánh Thể, 1867)

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc