Trang chủ » Suy niệm tối thứ năm – ngày thứ sáu tuần II Mùa Vọng B năm 2023

Suy niệm tối thứ năm – ngày thứ sáu tuần II Mùa Vọng B năm 2023

by webadmin
cử hành tiểu tam nhật thánh

« Chúng ta hãy đến thông phần Mình và Máu Đức Ki-tô với tất cả lòng xác tín. Thân Mình của Ngài được ban cho anh em dưới dạng bánh. Máu của Ngài được phân phát cho anh em dưới hình rượu. Thông phần Mình và Máu của Chúa, anh em trở nên một thân mình duy nhất, một dòng máu duy nhất với Ngài. Quả thật, chúng ta trở nên những con người mang Chúa Ki-tô, vì Thịt và Máu của Ngài nằm trong các chi thể của ta. » (Thánh Sip-ri-a-nô thành Giê-ru-sa-lem, Giáo lý nhiệm huấn IV, số 1)

Bài Viết Liên Quan

Sự kiện

Bài viết mới

error: tudoanthienphuc.org