« Tội nhân ơi, bạn đừng tuyệt vọng, đừng thôi chạy đến với Mẹ trong cơn túng cực. Cứ gọi Mẹ đến cứu giúp bạn, bạn sẽ luôn luôn thấy Mẹ sẵn sàng đến cứu trợ bạn; vì thánh ý Chúa là chúng ta đến xin Mẹ nâng đỡ, hộ vực trong mọi trường hợp.» (Thánh Ba-si-li-ô Cả)

© 2020 Bản quyền thuộc về Tu Đoàn Thiên Phúc

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc