« Bằng cuộc thương khó của Ngài, Chúa đã đi từ sự chết đến sự sống, và làm nên một con đường cho chúng ta là những kẻ tin vào sự phục sinh của Ngài, để chúng ta cũng đi từ sự chết đến sự sống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc