« Ngày hôm qua, tôi đã bị đóng đinh với Ngài, ngày hôm nay, tôi được vinh quang với Ngài. Ngày hôm qua tôi đã chết với Ngài, ngày hôm nay tôi được vinh thăng với Ngài. Ngày hôm qua tôi đã bị chôn vùi với Ngài, ngày hôm nay tôi được chỗi dậy cùng Ngài. » (Thánh Giê-gô-ri-ô)

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc