« Vũ khí mạnh nhất để chống lại ma quỷ là « đức khiêm nhường ». Bởi vì, như ma quỷ không có bất cứ một ý niệm nào về sự khiêm nhường thì ma quỷ cũng không biết làm thế nào để rũ bỏ sự khiêm nhường. (Thánh Vinh-sơn Phao-lô)

Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc