ngày hội ơn gọi tu đoàn thiên phúc 2022

Để đăng ký tham dự chương trình “NGÀY HỘI ƠN GỌI TU ĐOÀN THIÊN PHÚC – NĂM 2022” , bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Form đăng ký bên dưới. Tu Đoàn Thiên Phúc rất mong được gặp bạn!

Chương Trình Chi Tiết

ngày hội ơn gọi tu đoàn thiên phúc 2022

Đăng Ký Tham Dự

  Tên Thánh

  Họ & Tên (bắt buộc)

  Ngày tháng năm sinh

  Địa chỉ nhà

  Thuộc giáo xứ, giáo phận

  Số điện thoại (bắt buộc)

  Địa chỉ Email (bắt buộc)

  Kết nối với chúng tôi :                        
  error: © Tu Đoàn Thiên Phúc