Bài hát : Ôi Mẹ Ma-ri-a, Vì sao con yêu Mẹ

Lời : Chị thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su

Ca sĩ : Sylvie Buisset, Tu Đoàn Thiên Phúc

 

Lạy Mẹ Ma-ri-a !

Hôm nay trong sự hiện diện của toàn thể Triều Đình Thiên Quốc,

con xin chọn Mẹ là Hiền Mẫu và là Nữ Vương của con.

Con xin hết lòng tuân phục và mến yêu,

trao phó và tận hiến cho Mẹ trọn xác hồn,

mọi thiện ích trong ngoài của con,

và cả giá trị các việc lành,

thuộc quá khứ, hiện tại và tương lai,

để Mẹ trọn quyền định đoạt về con,

và tất cả những gì thuộc về con,

chẳng trừ điều nào, theo ý Mẹ.

Hầu làm sáng Danh Chúa ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.

(Thánh Lu-i Ma-ri-a Gơ-ri-nhi-ông Đơ Mông-pho)