Từ tối thứ năm đến hết ngày Chúa Nhật hàng tuần

1. Tối thứ năm đến chiều thứ sáu

Tối thứ năm, Tu Đoàn có giờ phụng vụ để chuyển cầu cho thế giới. Trong giờ cầu nguyện đặc biệt này, Tu Đoàn sống lại việc Chúa Giê-su thiết lập bí tích Thánh Thể, cùng nhau dâng lên Chúa các ý nguyện của thế giới, của các ân nhân, thân nhân, bạn hữu xa gần. Sau đó, chầu Thánh Thể một giờ hoặc suốt đêm, tùy theo khả năng của mỗi nơi.

2. Tối thứ sáu đến chiều thứ bảy

Ngày thứ sáu, cùng đi vào cuộc thương khó với Đức Ki-tô, ăn chay, giữ thinh lặng từ khi thức giấc đến khi mặt trời lặn. Các thành viên đọc Kinh chiều riêng. Sau đó, trước khi dùng bữa tối, anh chị em hát một phần nghi thức Sa-bát trong bối cảnh của giờ cầu nguyện tư, xin Chúa thể hiện thánh ý của Ngài trên dân tộc Do thái, “người Anh trưởng trong đức tin”, và cùng nhau hướng về biến cố Chúa đến trong vinh quang. Đây là một trong bảy điểm của linh đạo Tu Đoàn.

3. Tối thứ bảy đến chiều Chúa Nhật

Ngày Thứ bảy, các thành viên sống nội tâm, thao thức mong chờ niềm vui Phục sinh. Buổi chiều, cử hành Kinh chiều một cách trọng thể, trong tâm tình ca mừng Chúa Phục sinh. Buổi tối, cả cộng đoàn sống trong niềm vui Chúa hiển thắng. Tâm tình hoan ca này được sống cho đến hết ngày Chúa Nhật.

Tối thứ năm đến chiều thứ sáu

« Vừa khi bị nhục dục tấn công, chúng ta hãy than thở : Lạy…

« Người siêu thoát luôn luôn cảnh giác với những gì họ không cần thiết….

« Dù tôi xấu xa đến đâu, là một tội nhân kinh tởm đến đâu,…

« Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ phải trả lời trước mặt Chúa, nên…

Tối thứ sáu đến chiều thứ bảy

«Anh hãy cho tôi biết hai chúng ta sắp phải đối diện với Ngày Chung…

« Nếu muốn giúp đỡ linh hồn người chung quanh, trước tiên, bằng trọn vẹn…

«Tôi thấy mình mỏi mòn vì khao khát được hưởng kiến Thiên Chúa, và tôi…

«Dựa vào sức riêng, không ai được bằng an; nhưng họ sẽ được bằng an…

Tối thứ bảy đến đến chiều Chúa nhật

« Người giàu có là người nghèo khó có Chúa Ki-tô.» (Thánh Giê-rô-ni-mô)

« Đối với những linh hồn đã lâu ngày chìm đắm trong vực tối tăm,…

« Phần chúng ta là hiến dâng những gì chúng ta có thể, phần của…

« Nếu Chúa Ki-tô ở với chúng ta, thì ai chống lại chúng ta? Anh…