Từ tối thứ năm đến hết ngày Chúa Nhật hàng tuần

1. Tối thứ năm đến chiều thứ sáu

Tối thứ năm, Tu Đoàn có giờ phụng vụ để chuyển cầu cho thế giới. Trong giờ cầu nguyện đặc biệt này, Tu Đoàn sống lại việc Chúa Giê-su thiết lập bí tích Thánh Thể, cùng nhau dâng lên Chúa các ý nguyện của thế giới, của các ân nhân, thân nhân, bạn hữu xa gần. Sau đó, chầu Thánh Thể một giờ hoặc suốt đêm, tùy theo khả năng của mỗi nơi.

2. Tối thứ sáu đến chiều thứ bảy

Ngày thứ sáu, cùng đi vào cuộc thương khó với Đức Ki-tô, ăn chay, giữ thinh lặng từ khi thức giấc đến khi mặt trời lặn. Các thành viên đọc Kinh chiều riêng. Sau đó, trước khi dùng bữa tối, anh chị em hát một phần nghi thức Sa-bát trong bối cảnh của giờ cầu nguyện tư, xin Chúa thể hiện thánh ý của Ngài trên dân tộc Do thái, “người Anh trưởng trong đức tin”, và cùng nhau hướng về biến cố Chúa đến trong vinh quang. Đây là một trong bảy điểm của linh đạo Tu Đoàn.

3. Tối thứ bảy đến chiều Chúa Nhật

Ngày Thứ bảy, các thành viên sống nội tâm, thao thức mong chờ niềm vui Phục sinh. Buổi chiều, cử hành Kinh chiều một cách trọng thể, trong tâm tình ca mừng Chúa Phục sinh. Buổi tối, cả cộng đoàn sống trong niềm vui Chúa hiển thắng. Tâm tình hoan ca này được sống cho đến hết ngày Chúa Nhật.

Tối thứ năm đến chiều thứ sáu

«Không nên quý ý kiến riêng mình, nó sẽ làm cho con tê dại say…

«Vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Chúa Cả trời đất, chúng con…

« Con đường chắc chắn nhất, dễ dàng nhất, ngắn ngủi nhất chính là Thánh…

«Ta đừng bao giờ xác quyết bất cứ điều gì mà trước tiên ta không…

Tối thứ sáu đến chiều thứ bảy

«Tất cả cho vinh danh Chúa Giê-su Ki-tô.» (Thánh An-tôn Ma-ri-a Cla-ret)

«Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo.»…

« Thánh giá là chiếc tàu, không ai có thể vượt biển trần gian, nếu…

«Đối với Thiên Chúa, lấy cái tốt từ trong điều xấu thì vẫn hơn là…

Tối thứ bảy đến đến chiều Chúa nhật

« Tội nhân ơi, bạn đừng tuyệt vọng, đừng thôi chạy đến với Mẹ trong…

« Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia…

« Với Chúa Ki-tô và vì Chúa Ki-tô, chiến thắng là điều chắc chắn. »…

« Anh em hãy gớm ghét tội lỗi nhưng hãy yêu thương tội nhân.»(Thánh Âu-tinh)