Từ tối thứ năm đến hết ngày Chúa Nhật hàng tuần

1. Tối thứ năm đến chiều thứ sáu

Tối thứ năm, Tu Đoàn có giờ phụng vụ để chuyển cầu cho thế giới. Trong giờ cầu nguyện đặc biệt này, Tu Đoàn sống lại việc Chúa Giê-su thiết lập bí tích Thánh Thể, cùng nhau dâng lên Chúa các ý nguyện của thế giới, của các ân nhân, thân nhân, bạn hữu xa gần. Sau đó, chầu Thánh Thể một giờ hoặc suốt đêm, tùy theo khả năng của mỗi nơi.

2. Tối thứ sáu đến chiều thứ bảy

Ngày thứ sáu, cùng đi vào cuộc thương khó với Đức Ki-tô, ăn chay, giữ thinh lặng từ khi thức giấc đến khi mặt trời lặn. Các thành viên đọc Kinh chiều riêng. Sau đó, trước khi dùng bữa tối, anh chị em hát một phần nghi thức Sa-bát trong bối cảnh của giờ cầu nguyện tư, xin Chúa thể hiện thánh ý của Ngài trên dân tộc Do thái, “người Anh trưởng trong đức tin”, và cùng nhau hướng về biến cố Chúa đến trong vinh quang. Đây là một trong bảy điểm của linh đạo Tu Đoàn.

3. Tối thứ bảy đến chiều Chúa Nhật

Ngày Thứ bảy, các thành viên sống nội tâm, thao thức mong chờ niềm vui Phục sinh. Buổi chiều, cử hành Kinh chiều một cách trọng thể, trong tâm tình ca mừng Chúa Phục sinh. Buổi tối, cả cộng đoàn sống trong niềm vui Chúa hiển thắng. Tâm tình hoan ca này được sống cho đến hết ngày Chúa Nhật.

Tối thứ năm đến chiều thứ sáu

« Làm cách nào chúng ta có thể biến thân xác chúng ta trở thành…

« Đứa trẻ vừa được mẹ hôn cũng chẳng sung sướng hơn linh hồn trung…

« Thời gian tôi sống trước nhà tạm là thời gian được sử dụng tốt…

« Nếu là người tôn thờ Thánh Thể đúng nghĩa, thì chúng ta sẽ dò…

Tối thứ sáu đến chiều thứ bảy

« Bạn hãy thắng mình mỗi ngày ngay từ lúc sáng sớm bằng cách thức…

« Thành công bên ngoài không đem lại kết quả gì đáng kể nếu không…

« Khi ta thấy một ông vua cao sang trở nên sâu bọ đất vì…

« Vâng, Thánh Nhan Đức Giê-su sáng ngời ! Nhưng, nếu giữa chúng thương tích…

Tối thứ bảy đến đến chiều Chúa nhật

« Cuộc đời con người cheo leo như người vượt biển, khi thuyền chưa cập…

« Tôi không có quê hương nào khác ngoài Thiên Đàng » (Thánh Ba-si-li-ô Cả)

« Cuộc phục sinh của Chúa Ki-tô là đức tin của các tín hữu. »…

« Ngày hôm qua, tôi đã bị đóng đinh với Ngài, ngày hôm nay, tôi…