«Tất cả cho vinh danh Chúa Giê-su Ki-tô.» (Thánh An-tôn Ma-ri-a Cla-ret)

«Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo.» (Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông)

« Thánh giá là chiếc tàu, không ai có thể vượt biển trần gian, nếu không được chở bằng Thánh giá Chúa Ki-tô. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

«Đối với Thiên Chúa, lấy cái tốt từ trong điều xấu thì vẫn hơn là không để cho điều xấu xảy ra.» (Thánh Âu-tinh)

«Người ta chỉ tạo được hạnh phúc của mình bằng cách săn sóc đến hạnh phúc của người khác.» (Thánh Phê-rô)

« Chúa Giêsu chấp nhận tất cả khổ đau và tội lỗi của nhân loại với vòng tay rộng mở, mang trên vai Thánh Giá của chúng ta và nói với chúng ta rằng: “Hãy can đảm! Các con không vác Thánh Giá một mình, Ta mang nó với các con. Ta đã vượt qua…

« Cầu nguyện là neo vững chắc cho kẻ hằng chìm đắm, là kho vô tận cho người đói khổ, là phương dược linh nghiệm cho bệnh nhân, và là liều thuốc thần hiệu gìn giữ sức khỏe của ta. » (Thánh Gio-an Kim Khẩu)

« Thầy thuốc ghét bệnh tật, nhưng yêu thương bệnh nhân. Con cũng phải ăn ở như vậy, phải ghét tội nhưng phải yêu thương người phạm tội. » (Thánh An-phong-xô)

«Chúa chúng ta, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, Đấng nhận thấy con người đang ngụp lặn trong tội lỗi, đã đến để giải thoát tất cả chúng ta.» (Thánh Lê-ô Cả)

«Lúc cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét về đức ái.» (Thánh Gio-an Thánh Giá)

Page 1 of 121 2 3 12
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc