« Tôi đã học biết nhiều điều khi quì dưới chân Thánh giá Chúa hơn là tìm hiểu trong sách của các vị tiến sĩ. » (Thánh Tô-ma A-qui-nô)

« Những người có lòng cao thượng, biết hy sinh, thì không bao giờ được phép tự cho mình là khổ. » (Thánh Bê-đa)

« Sống đau khổ ở tại thế này là đặc điểm riêng của những người được tuyển chọn. » (Thánh Giê-gô-ri-ô)

« Bạn hãy thắng mình mỗi ngày ngay từ lúc sáng sớm bằng cách thức dậy đúng giờ, không để tính lười biếng chiếm được một phút. » (Chân phước Gio-an Ma-ri-a Ba-la-gê)

« Thành công bên ngoài không đem lại kết quả gì đáng kể nếu không đi đôi với sức sống dồi dào bên trong. » (Thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Kô-bê)

« Khi ta thấy một ông vua cao sang trở nên sâu bọ đất vì lòng thương côn trùng thì chuyện đã là lạ thường lắm. Huống chi là thấy Thiên Chúa mặc lấy tính loài người hèn hạ vì lòng yêu thương ta thì thật là lạ lùng biết bao. Chúa tể trời đất…

« Vâng, Thánh Nhan Đức Giê-su sáng ngời ! Nhưng, nếu giữa chúng thương tích với nước mắt mà Người còn đẹp như thế, thì khi ở trên trời, chúng ta sẽ thấy Người đẹp biết bao ? Ôi ! trên trời ! … trên trời ! » (Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, thư 95)

« Chỉ một giọt máu Thánh của Chúa cũng đủ sức cứu cả thế giới. » (Thánh Tô-ma Đa-canh)

« Con không xin cho mình khỏi đau khổ, nhưng chỉ xin Ngài đừng bỏ con trong đau khổ. » (Thánh Béc-na-đét)

« Vâng, Thánh Nhan Đức Giê-su sáng ngời ! Nhưng, nếu giữa chúng thương tích với nước mắt mà Người còn đẹp như thế, thì khi ở trên trời, chúng ta sẽ thấy Người đẹp biết bao ? Ôi ! trên trời ! … trên trời ! » (Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, thư 95)

Page 1 of 101 2 3 10
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc