«Không nên quý ý kiến riêng mình, nó sẽ làm cho con tê dại say nhào; uống rượu say và tồn đọng ý kiến riêng, cả hai đều sẽ dạy con mất đi lý trí.» (Thánh Phan-xi-cô Sa-lê)

«Vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Chúa Cả trời đất, chúng con xin dâng mạng sống cho Ngài.» (Thánh Phao-lô Khoan)

« Con đường chắc chắn nhất, dễ dàng nhất, ngắn ngủi nhất chính là Thánh Thể. » (Thánh Giáo hoàng Pi-ô X)

«Ta đừng bao giờ xác quyết bất cứ điều gì mà trước tiên ta không hiểu biết tường tận.»(Thánh Tê-rê-xa A-vi-la)

«Tôi kính mến Chúa Giê-su, vì thế tôi ước ao tiến dâng cho Ngài các linh hồn, trong đó phải có linh hồn tôi trước đã, rồi mới đến vô số các linh hồn khác.» (Thánh An-phong-xô)

« Khi tấm bánh phát xuất từ đất nhận lấy lời khẩn cầu lên Thiên Chúa, sẽ không còn là bánh thông thường nữa, nhưng là Thánh Thể, nơi phối hợp hai yếu tố trời và đất. Như thế, khi thân xác chúng ta lãnh nhận Thánh Thể, sẽ thoát được sự hư hoại, chỉ…

« Bạn rước Thánh Thể để trở nên thánh, chứ không phải vì bạn là thánh rồi mới rước Thánh Thể. » (Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma)

« Tôi không có tham vọng đạt ngay tới chóp đỉnh sự thánh thiện, tôi ước mong tiến lên từng bước. » (Thánh Bê-na-đô)

«Một vị Thiên Chúa trở nên nhỏ bé chỉ có thể là vì lòng nhân từ và tình yêu thương.» (Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su)

« Con người được dựng nên do tình yêu, để con người sống cho tình yêu.» (Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na)

Page 1 of 111 2 3 11
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc