« Chúa Giê-su là đường đưa ta đến cùng Đức Chúa Cha, thì Ngài cũng là đàng để Đức Chúa Cha đến với ta. » (Thánh Bô-na-ven-tu-ra)

« Ông Thánh buồn là ông Thánh tầm thường. » (Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô)

« Khi Chúa Giê-su hiện diện cách thể lý trong chúng ta, các Thiên Thần vây quanh chúng ta như những vị bảo vệ tình yêu. » (Thánh Bê-na-đô)

« Làm cách nào chúng ta có thể biến thân xác chúng ta trở thành bánh thánh ? Ánh mắt của anh em không nhìn sự xấu xa và thế là anh em đã hiến dâng một lễ hy sinh ; lưỡi anh em không nói những lời bất xứng và thế là anh em…

« Đứa trẻ vừa được mẹ hôn cũng chẳng sung sướng hơn linh hồn trung tín được chuyện vãn cùng Chúa Giê-su trong Thánh Thể . » (Thánh Phê-rô Ju-ni-a-lô Ey-mard)

« Thời gian tôi sống trước nhà tạm là thời gian được sử dụng tốt nhất cuộc đời tôi. » (Thánh Ca-ta-ri-na Ge-noa)

« Nếu là người tôn thờ Thánh Thể đúng nghĩa, thì chúng ta sẽ dò tìm được trái tim của Chúa Giê-su bằng ngón tay mình…Chúa Giê-su vẫn đang sống với những ai trung thành đến cùng với Ngài và Ngài sẽ chọc thủng mọi bức màn bí ẩn. Nếu chăm chú sốt mến hơn…

« Tình yêu không có mục tiêu nào khác hơn là hợp nhất người yêu với người được yêu. » (Thánh Phan-xi-cô Sa-lê)

« Không có gì cao trọng hơn Thánh Lễ. Lương thực của linh hồn chính là Mình và Máu của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa tốt lành muốn tự hiến cho chúng ta trong Bí Tích tình yêu này. Ngài đã ban cho chúng ta một ước muốn bao la, lớn lao và chỉ…

« Nếu là người tôn thờ Thánh Thể đúng nghĩa, thì chúng ta sẽ dò tìm được trái tim của Chúa Giê-su bằng ngón tay mình…Chúa Giê-su vẫn đang sống với những ai trung thành đến cùng với Ngài và Ngài sẽ chọc thủng mọi bức màn bí ẩn. Nếu chăm chú sốt mến hơn…

Page 1 of 101 2 3 10
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc