« Có hai cách cứu chuộc một người : một là nâng họ dậy khỏi chốn sa lầy ; hai là phòng ngừa cho họ khỏi ngã xuống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Có hai cách cứu chuộc một con người : Một là nâng họ dậy khỏi chốn sa lầy ; hai là phòng ngừa cho họ khỏi ngã xuống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Bằng cuộc thương khó của Ngài, Chúa đã đi từ sự chết đến sự sống, và làm nên một con đường cho chúng ta là những kẻ tin vào sự phục sinh của Ngài, để chúng ta cũng đi từ sự chết đến sự sống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Cuộc đời con người cheo leo như người vượt biển, khi thuyền chưa cập bến thì chưa chắc mình được bình an. Và khi thuyền cập bến, họ mới vui mừng vì biết rằng mình thoát cơn nguy hiểm. Cũng vậy, người đã qua biển trần gian này và cập bến đời đời thì…

« Tôi không có quê hương nào khác ngoài Thiên Đàng » (Thánh Ba-si-li-ô Cả)

« Cuộc phục sinh của Chúa Ki-tô là đức tin của các tín hữu. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Ngày hôm qua, tôi đã bị đóng đinh với Ngài, ngày hôm nay, tôi được vinh quang với Ngài. Ngày hôm qua tôi đã chết với Ngài, ngày hôm nay tôi được vinh thăng với Ngài. Ngày hôm qua tôi đã bị chôn vùi với Ngài, ngày hôm nay tôi được chỗi dậy cùng…

« Linh hồn có vai trò đối với thân xác con người thế nào, thì Thánh Thần cũng có vai trò như vậy đối với Hội Thánh, Thân Mình Chúa Kitô. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Chia sẻ sự phục sinh của Chúa Kitô là không bị ràng buộc bởi những gì tạm thời, nhưng chỉ ràng buộc bởi sự sống vĩnh hằng mà Ngài trao ban cho chúng ta… Sự phục sinh đã khởi sự nơi Đức Kitô, và Ngài muốn dẫn chúng ta đến sự viên mãn của…

« Ngày hôm qua, tôi đã bị đóng đinh với Ngài, ngày hôm nay, tôi được vinh quang với Ngài. Ngày hôm qua tôi đã chết với Ngài, ngày hôm nay tôi được vinh thăng với Ngài. Ngày hôm qua tôi đã bị chôn vùi với Ngài, ngày hôm nay tôi được chỗi dậy cùng…

Page 1 of 101 2 3 10
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc