« Tội nhân ơi, bạn đừng tuyệt vọng, đừng thôi chạy đến với Mẹ trong cơn túng cực. Cứ gọi Mẹ đến cứu giúp bạn, bạn sẽ luôn luôn thấy Mẹ sẵn sàng đến cứu trợ bạn; vì thánh ý Chúa là chúng ta đến xin Mẹ nâng đỡ, hộ vực trong mọi trường hợp.»…

« Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời.» (Thánh Phê-rô Vũ Thuật)

« Với Chúa Ki-tô và vì Chúa Ki-tô, chiến thắng là điều chắc chắn. » (Thánh Bê-na-đô)

« Anh em hãy gớm ghét tội lỗi nhưng hãy yêu thương tội nhân.»(Thánh Âu-tinh)

« Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều có khả năng đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa.» (Thánh Tê-rê-xa Cal-cut-ta)

« Trên hết, trong ánh sáng Phục Sinh, cái chết của Đức Ki-tô cho thấy rõ mức độ hoàn toàn đáng tin cậy của tình yêu Thiên Chúa. Như Đấng Phục Sinh, Đức Ki-tô là nhân chứng đáng tin cậy, xứng đáng với đức tin (x. Kh 1:5 ; Dt 2:17), là sự nâng đỡ…

« Bí tích Thánh tẩy là ấn tín của sự sống muôn đời. » (Thánh I-rê-nê)

« Nếu ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng thì Mẹ Ma-ri-a sẽ chào lại ta bằng ơn phúc. » (Thánh Bô-na-ven-tu-ra)

« Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng… Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.» (Ga 1,14)

« Anh em đừng bao giờ tuyệt vọng về lòng thương xót của Thiên Chúa» (Thánh Biển Đức)

Page 1 of 111 2 3 11
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc