« Có hai cách cứu chuộc một người : một là nâng họ dậy khỏi chốn sa lầy ; hai là phòng ngừa cho họ khỏi ngã xuống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Tôi đã học biết nhiều điều khi quì dưới chân Thánh giá Chúa hơn là tìm hiểu trong sách của các vị tiến sĩ. » (Thánh Tô-ma A-qui-nô)

« Chúa Giê-su là đường đưa ta đến cùng Đức Chúa Cha, thì Ngài cũng là đàng để Đức Chúa Cha đến với ta. » (Thánh Bô-na-ven-tu-ra)

« Có hai cách cứu chuộc một con người : Một là nâng họ dậy khỏi chốn sa lầy ; hai là phòng ngừa cho họ khỏi ngã xuống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Những người có lòng cao thượng, biết hy sinh, thì không bao giờ được phép tự cho mình là khổ. » (Thánh Bê-đa)

« Ông Thánh buồn là ông Thánh tầm thường. » (Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô)

« Bằng cuộc thương khó của Ngài, Chúa đã đi từ sự chết đến sự sống, và làm nên một con đường cho chúng ta là những kẻ tin vào sự phục sinh của Ngài, để chúng ta cũng đi từ sự chết đến sự sống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Sống đau khổ ở tại thế này là đặc điểm riêng của những người được tuyển chọn. » (Thánh Giê-gô-ri-ô)

« Khi Chúa Giê-su hiện diện cách thể lý trong chúng ta, các Thiên Thần vây quanh chúng ta như những vị bảo vệ tình yêu. » (Thánh Bê-na-đô)

« Cuộc đời con người cheo leo như người vượt biển, khi thuyền chưa cập bến thì chưa chắc mình được bình an. Và khi thuyền cập bến, họ mới vui mừng vì biết rằng mình thoát cơn nguy hiểm. Cũng vậy, người đã qua biển trần gian này và cập bến đời đời thì…

Page 1 of 291 2 3 29
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc