« Tội nhân ơi, bạn đừng tuyệt vọng, đừng thôi chạy đến với Mẹ trong cơn túng cực. Cứ gọi Mẹ đến cứu giúp bạn, bạn sẽ luôn luôn thấy Mẹ sẵn sàng đến cứu trợ bạn; vì thánh ý Chúa là chúng ta đến xin Mẹ nâng đỡ, hộ vực trong mọi trường hợp.»…

«Tất cả cho vinh danh Chúa Giê-su Ki-tô.» (Thánh An-tôn Ma-ri-a Cla-ret)

«Không nên quý ý kiến riêng mình, nó sẽ làm cho con tê dại say nhào; uống rượu say và tồn đọng ý kiến riêng, cả hai đều sẽ dạy con mất đi lý trí.» (Thánh Phan-xi-cô Sa-lê)

« Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu phần gia nghiệp muôn đời.» (Thánh Phê-rô Vũ Thuật)

«Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không chối đạo.» (Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông)

«Vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Chúa Cả trời đất, chúng con xin dâng mạng sống cho Ngài.» (Thánh Phao-lô Khoan)

« Với Chúa Ki-tô và vì Chúa Ki-tô, chiến thắng là điều chắc chắn. » (Thánh Bê-na-đô)

« Thánh giá là chiếc tàu, không ai có thể vượt biển trần gian, nếu không được chở bằng Thánh giá Chúa Ki-tô. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Con đường chắc chắn nhất, dễ dàng nhất, ngắn ngủi nhất chính là Thánh Thể. » (Thánh Giáo hoàng Pi-ô X)

« Anh em hãy gớm ghét tội lỗi nhưng hãy yêu thương tội nhân.»(Thánh Âu-tinh)

Page 1 of 331 2 3 33
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc