Hai mươi hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Năm gia đình xin cho có con. Bảy gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe Ba người xin làm giấy tờ thuận lợi. Mười lăm gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Bốn người xin bán được…

Mười hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Hai mươi gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ và các gia đình đang gặp khó khăn. Hai người xin bán được đất. Xin cho công ăn việc làm được ổn định….

Mười gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Ba mươi gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ và các gia đình đang gặp khó khăn. Xin cho việc thi cử đạt kết quả tốt. Ba người xin bán được đất. Xin…

Mười lăm gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Bốn người xin bán được đất. Bảy gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe. Sáu gia đình xin cho có con. Tám gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Hai mươi sáu gia đình xin ơn chữa lành…

Hai mươi hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Một người xin tạ ơn Chúa vì đã được giấy tờ du học. Năm người xin bán được đất. Năm gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe. Bảy gia đình xin cho có con. Mười tám gia đình xin…

Mười gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Một người xin cho việc làm giấy tờ xuất khẩu lao động được thuận lợi. Ba người xin bán được đất. Ba gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe. Năm bạn trẻ xin cho việc học được tốt đẹp. Năm gia…

Mười tám gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Mười bốn gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Mười gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Năm người xin bán được đất để lo việc gia đình. Xin ơn bình an cho người thân đang làm ăn…

Tạ ơn Chúa vì đã khỏi Co-vid. Hai mươi sáu gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Mười bốn gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Mười hai gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Tám gia đình xin cho có con. Ba gia đình xin cho…

Mười lăm gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Mười sáu gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Mười hai gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Ba người xin bán được đất để lo việc gia đình. Tạ ơn Chúa vì việc làm giấy tờ đã…

Tạ ơn Chúa vì chuyến bay được bình an. Tạ ơn Chúa vì việc làm giấy tờ đã hoàn thành tốt đẹp. Xin ơn bình an cho người thân đang làm ăn xa quê. Xin ơn hòa giải và hiệp nhất trong gia đình. Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ. Xin cho người…

Page 1 of 101 2 3 10
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc