Mười gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an. Tám gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Mười hai gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Năm người xin bán được đất. Bốn gia đình xin cho có con. Sáu người xin cho công…

Hai mươi gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an. Mười sáu gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Mười lăm gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Bảy người xin bán được đất. Năm gia đình xin cho có con. Bốn người xin…

Hai mươi bốn gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an. Mười tám gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Mười chin gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Sáu người xin bán được đất. Bảy gia đình xin cho có con. Tám người…

Hai mươi gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an. Mười sáu gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Mười gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Năm người xin bán được đất. Năm gia đình xin cho có con. Chín người xin ơn…

Mười lăm gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an. Hai mươi bốn gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Mười gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Năm người xin bán được đất. Năm gia đình xin cho có con. Bảy người xin…

Mười hai gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an. Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ. Xin cho người thân bỏ cờ bạc, ma túy, rượu chè, thuốc lá. Xin cho công ăn việc làm được thuận lợi. Xin ơn sức khỏe, sớm gặp…

Mười tám gia đình xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn bình an. Xin ơn đức tin. Xin cho gia đình các con luôn hạnh phúc, hòa thuận, yêu thương và giữ đạo thật tốt. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì đã hoàn thành việc xây cất nhà cửa. Xin…

Mười sáu gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Xin ơn bình an cho những người trong vùng bão lũ. Xin ơn đi đường được bình an. Xin cho đôi Tân hôn luôn được bình an, hạnh phúc. Xin ơn phân định ơn gọi cho các bạn trẻ. Xin cho người…

Mười hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Tạ ơn Chúa vì đêm cầu nguyện những Cánh Hồng Tê-rê-xa đã được diễn ra bình an, sốt sắng, tốt đẹp. Hai mươi bốn gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Sáu gia đình xin ơn hoán cải cho người…

Mười gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Hai mươi gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Chín gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Năm người xin bán được đất. Năm gia đình xin cho có con. Bốn gia đình xin trả hết nợ. Ba người…

Page 1 of 111 2 3 11
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc