« Có hai cách cứu chuộc một người : một là nâng họ dậy khỏi chốn sa lầy ; hai là phòng ngừa cho họ khỏi ngã xuống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Tôi đã học biết nhiều điều khi quì dưới chân Thánh giá Chúa hơn là tìm hiểu trong sách của các vị tiến sĩ. » (Thánh Tô-ma A-qui-nô)

« Chúa Giê-su là đường đưa ta đến cùng Đức Chúa Cha, thì Ngài cũng là đàng để Đức Chúa Cha đến với ta. » (Thánh Bô-na-ven-tu-ra)

Hai mươi hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Năm gia đình xin cho có con. Bảy gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe Ba người xin làm giấy tờ thuận lợi. Mười lăm gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Bốn người xin bán được…

tuyển sinh ơn gọi tu đoàn thiên phúc 2022 - 2023

Để tìm hiểu đời sống Ơn Gọi trong Tu Đoàn Thiên Phúc, các ứng sinh vui lòng tải và điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký tuyển sinh Ơn gọi 2022 – 2023” và gửi vào địa chỉ điện thư: [email protected] Tải file đăng ký: Tại đây   BAN ƠN GỌI TU ĐOÀN…

« Có hai cách cứu chuộc một con người : Một là nâng họ dậy khỏi chốn sa lầy ; hai là phòng ngừa cho họ khỏi ngã xuống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Những người có lòng cao thượng, biết hy sinh, thì không bao giờ được phép tự cho mình là khổ. » (Thánh Bê-đa)

« Ông Thánh buồn là ông Thánh tầm thường. » (Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô)

Mười hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Hai mươi gia đình xin ơn chữa lành cho người thân. Xin cầu nguyện cho các gia đình trẻ và các gia đình đang gặp khó khăn. Hai người xin bán được đất. Xin cho công ăn việc làm được ổn định….

« Bằng cuộc thương khó của Ngài, Chúa đã đi từ sự chết đến sự sống, và làm nên một con đường cho chúng ta là những kẻ tin vào sự phục sinh của Ngài, để chúng ta cũng đi từ sự chết đến sự sống. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

Page 1 of 21 2
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc