« Cuộc đời con người cheo leo như người vượt biển, khi thuyền chưa cập bến thì chưa chắc mình được bình an. Và khi thuyền cập bến, họ mới vui mừng vì biết rằng mình thoát cơn nguy hiểm. Cũng vậy, người đã qua biển trần gian này và cập bến đời đời thì…

« Bạn hãy thắng mình mỗi ngày ngay từ lúc sáng sớm bằng cách thức dậy đúng giờ, không để tính lười biếng chiếm được một phút. » (Chân phước Gio-an Ma-ri-a Ba-la-gê)

« Làm cách nào chúng ta có thể biến thân xác chúng ta trở thành bánh thánh ? Ánh mắt của anh em không nhìn sự xấu xa và thế là anh em đã hiến dâng một lễ hy sinh ; lưỡi anh em không nói những lời bất xứng và thế là anh em…

Mười lăm gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Bốn người xin bán được đất. Bảy gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe. Sáu gia đình xin cho có con. Tám gia đình xin ơn hoán cải cho người thân. Hai mươi sáu gia đình xin ơn chữa lành…

« Tôi không có quê hương nào khác ngoài Thiên Đàng » (Thánh Ba-si-li-ô Cả)

« Thành công bên ngoài không đem lại kết quả gì đáng kể nếu không đi đôi với sức sống dồi dào bên trong. » (Thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Kô-bê)

« Đứa trẻ vừa được mẹ hôn cũng chẳng sung sướng hơn linh hồn trung tín được chuyện vãn cùng Chúa Giê-su trong Thánh Thể . » (Thánh Phê-rô Ju-ni-a-lô Ey-mard)

Hai mươi hai gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an. Một người xin tạ ơn Chúa vì đã được giấy tờ du học. Năm người xin bán được đất. Năm gia đình xin cho thai nhi được mạnh khỏe. Bảy gia đình xin cho có con. Mười tám gia đình xin…

« Cuộc phục sinh của Chúa Ki-tô là đức tin của các tín hữu. » (Thánh Au-gus-ti-nô)

« Khi ta thấy một ông vua cao sang trở nên sâu bọ đất vì lòng thương côn trùng thì chuyện đã là lạ thường lắm. Huống chi là thấy Thiên Chúa mặc lấy tính loài người hèn hạ vì lòng yêu thương ta thì thật là lạ lùng biết bao. Chúa tể trời đất…

Page 1 of 21 2
Kết nối với chúng tôi :                        
error: © Tu Đoàn Thiên Phúc